Sara Hedberg, ”Utan titel”, 2013-2023, olja på duk, 100 x 100 cm.

Sara Hedberg mirror, 2013
sex
SARAHEDBERG_Parade_In_The_Night_oil_on_canvas_on_cardboard_21x18cm_201

TECKNING, MÅLERI, INSTALLATIONER OCH PERFORMANCE


Sara Hedbergs arbete utgår från betraktelser av naturen och observationer av pågående förändringar. Genom att använda installation och måleri studerar hon symboler och vår kulturhistoria.


Uttrycksformerna kan se helt olika ut men det är ett utforskande. 

Här samma instruktion - olika bilder, waxkrita på papper, 2023. 

Helandet, 2010

Installation Fredsgatan 12

Kungl. Konsthögskolans Examensutställning Magister 2010


Installation: I detta verk har Sara Hedberg fokuserat på vädersträcken, tre punkter inne på Fredsgatan 12 och en utanför, för att praktisera ett kraftnät.  


Sydost: Det inre ögat, 5 x 5 x 5 m
Nordväst: Rundhet, 3 x 3 m
Sydväst: Periodiska systemet, 250 x 150 cm
Nordost: Periodiska systemet, 250 x 150 cm


Sara Hedberg: Periodic System of Elements 


Varje förändring av rummet är en magisk handling. Även intuitiva eller omedvetna förflyttningar av små eller stora saker bidrar till en övergripande förändring. Kinesernas Feng-Shui ger oss ledtrådar om placering, inbördes energier, effekter inom människan av yttre möblering.


Sara Hedbergs "Periodic System of Elements" är en känslomässig kittel i tre dimensioner, i vilken vi tillåts träda in och just förändras. 


Kristaller i en andlig kuvös ersätter organiska ägg. Vad föder de fram, enskilt och tillsammans? En aluminiumskiva målas nästan heltäckande med intrikata bikupe- och blomstermönster. Vad betyder avslöjandet av den måleriska illusionen här? Två inbördes reflekterande tablåer med magiska verktyg, en av aluminium och en av 

spån, vilken energi genererar de där vi står mittemellan? Bångstyrigt fångade kristall- och andra mönster isoleras på skinande perfekta kvadrater. Bryter de sig in eller ut?


Kontrasten mellan det synliga och det osynliga, mellan det organiskt obearbetade och det mänskligt bearbetade, mellan uråldrighet och det ännu inte födda, där placerar Sara Hedberg betraktaren. I speglandet av återgivna magiska verktyg visar hon att en av konstnärens centrala kulturella funktioner – att väcka fortsatta frågor snarare än svar – alltid knyter an till ett direkt förhållande till naturen. Hur vi gör det har förändrats och förändras ständigt. De magiska verktygen förmedlar och väcker våra egna känslor av det som ligger bakom dem historiskt, kulturellt och mytologiskt. Har de en relevans i vår titanskt teknologiska tidsålder?


Alla dessa saker och fenomen finns inbäddade i vår kulturhistoria. Ju mer de skuffas undan av hyperrationalism och materialism, desto starkare kommer de att studsa tillbaka. Sara Hedbergs "Periodic System of Elements" blir här en intuitiv och poetisk åkallan. Inte av gamla, dammiga och romantiserade häxkrafter utan av en tidlös respekt för det fundamentalt mänskliga.


Carl Abrahamsson, januari 2010