Därav Det Gula


En gul käpp i ett mjölkrum. En parafras av Arnold Böcklings målning, Dödens Ö men nu med gula tejpade varningsmoln och en reslig kvinna i en stilla båt som inte kommer dit eller hem. Speglingar i målningar av teglets mönster på en platt scen. Två gult sprejade lampor likt två systrar. Denna qr-kod och dessa objekt i ett rum är kanske samlade som en symbol för det förglömda, eller för att jag ska komma på vad det ska betyda. För mig en flört med en död konstnär som jag ska berätta om här. 


För snart sju år sedan flyttade jag in på samma koordinater där ditt öde avgjordes för 152 år sedan, Hårderupsgården. Här sa din far & prästen i församlingen att det inte blev konstakademien och måleriet för dig. Du fick inte utresetillstånd till Stockholm för att studera utan du fick gott gifta dig med postmästaren från Hörby i Fränninge kyrka. På denna gård hölls bröllopsfesten i dagarna tre - detta har Victoria Benedictssonsällskapet berättat för mig per mail när jag började nysta i det hela.


Det tog 3 år för mig efter flytten från Stockholm att hemma i Skåne hitta denna historia om dig, konstnären som blev författaren. Sorligt nog krävdes det att jag behövde slå i huvudet i husets källare för att ge mig lugnet och tiden att upptäcka min feministiska dubbelgångare och ditt namn Victoria Benedictssons eller ditt psedonym Ernst Ahlgren.  Dina böcker öppnade sig för mig där jag låg på det breda plankgolvet i salen och lyssnade på boken Pengar som utspelar sig precis här. Ditt berättande och många andra läsares upplevelser laddar min plats.


Våra öden bär på en transcenderande pendelrörelse mellan Konstakademien och Hårderupsgården, som en befrukning för våra själar. Kanske som följelsagare i en bön om frid i och utanför våra kroppar? Din skada i knät som det berättas att du erfor på vinden  (dock i ett annat hus) under äktenskapet, gjorde att du hade en giltig ursäkt att komma undan plikten att ta hand om man, hus och hem och istället ägna dig åt konsten att skriva böcker. Likt min skada i husets källare mot huvudet som lät mig vara i fred och åter landa i konsten och låta färgen berätta. Därav det gula.


Från utställningen FARMEN, Röstånga, 7-8 juli 2023.  Installationer, måleri & performence. 


- konstnär med magister i fri konst fr KKH, verksam i Vollsjö, Sjöbo kommun samt Rörum, Simrishamns kommun.